Tamsui Campus dovnzz
Home Register Recheck or Cancel Appointment Outpatient Service Progress 中文
*除以下時段以外,均為醫師自行約診時間,請勿自行掛號!
Orthopedics 骨科(52) TimeTable
Rm Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night AM PM Night
01 簡愷廷
5217
簡愷廷
5217
Chung-Ting Liu 柳宗廷
6600
Guo-Shou Wang 王國壽
5203
兼高壓氧門診
Hao-Chiun Chang 張皓鈞
5228
Yu-Ching Huang 黃昱景
5272
Ji-Ying Chen 陳紀穎
5222
Yueh-Ching Liu 劉岳青
5211
Ting-Kuo Chang 張定國
4367
兼高壓氧門診
Po-Ju Wu 吳柏儒
5278
Yueh-Ching Liu 劉岳青
5211
02 Te-Yang Huang 黃德揚
4370
兼高壓氧門診
Kai-Yuan Cheng 鄭凱元
5218
Wei-Cheng Chen 陳暐錚
5253
Tsung-Yu Lin 林宗諭
5263
Shih-Chia Liu 劉士嘉
4356
Lei-Po Chen 陳磊勃
5204
Chen-Yu Yang 楊鎮宇
5255
Chen-Yu Yang 楊鎮宇
5255
Tiew-Guan Kwok 郭兆光
4351
Min-Yao Chuang 莊閔堯
5213
Yung-Chang Lu 盧永昌
4368
03 Chung-Ting Liu 柳宗廷
6600